Projekt "Zwiększenie dostępności i atrakcyjności wydarzeń dzięki wyposażeniu teatru w nowoczesną technologię" został dofinansowany w ramach programu "Infrastruktura kultury 2024".

Zadanie dotyczy zakupu:
1). urządzeń umożliwiających odbiór wydarzeń kulturalnych dla osób obarczonych niepełnosprawnością wzrokową i słuchową, wpływających na lepszą orientację i samodzielność w miejscu, do którego się przybyło, umożliwiających komunikację z osobami obsługującymi wydarzenie, sprzedającymi bilet, udzielającymi informacji w instytucji publicznej.
2). nowoczesnego wyposażenia sprzyjającego osiągnięciu najlepszych jakościowo efektów oświetleniowych i nagłośnieniowych podczas realizacji przedstawień w Teatrze Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi.
3). wyposażenia w cyfrowy system łączności dla pracowników obsługi sceny, umożliwiający bezpieczną komunikację i ostrzeganie w trakcie obsługi przedstawień.

Zadanie powstaje w ramach dofinansowania programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu „Infrastruktura kultury”

przyznana kwota dofinansowania - 370 000 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Łodzi

przyznana kwota dofinansowania - 53 500 zł