Uwaga! Strona tymczasowa. Witryna jest w przebudowie!
Niektóre treści mogą się czasowo niepoprawnie wyświetlać. Przepraszamy za niedogodności.

Projekt „ Poczuj teatr” jest realizowany przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi w ramach Funduszy Unii Europejskiej pomiędzy 1 sierpnia 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. Dofinansowanie pochodzi z programu "Kultura bez barier", którego Operatorem  jest PFRON.

Zadanie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących w Łodzi oraz SOSW nr 6 w Łodzi.

Głównym wyzwaniem, na które ma odpowiedzieć nasze działanie jest likwidacja bariery będącej przeszkodą w jak najpełniejszym i satysfakcjonującym uczestnictwie w wydarzeniu teatralnym dzieci obarczonych niepełnosprawnością widzenia. Z toku rozmów z osobami opiekującymi się takimi dziećmi wyłania się zasadniczy i powtarzalny problem nierówności, polegający na tym, że najczęściej „niczego nie można dotykać”. Dotyk jest dla osoby obarczonej dysfunkcją wzroku podstawowym narzędziem poznania, a właściwie widzenia. Wyeliminowanie tej przeszkody w teatrze formy, skierowanym do dzieci nie jest niemożliwe i szczególnie trudne. W naszym przypadku chcemy, aby polegało na umożliwieniu dzieciom z niepełnosprawnością wzrokową doświadczenia lalek, którymi animują aktorzy w ten sposób, że będą mogły ich dotknąć podczas warsztatów zorganizowanych dla nich przed spektaklem. Zgodnie z projektem Teatr wykona duplikaty lalek biorących udział w naszych przedstawieniach. (Nie możemy udostępnić dzieciom lalek używanych w bieżącym repertuarze, uszkodzenie lalki uniemożliwiłoby odbycie się spektaklu). Dzięki grantowi tworzymy identyczne, które każde z dzieci będzie mogło wziąć do ręki, poznać jego kształt, fakturę, doświadczyć, jak się nią porusza.

Warsztaty odbywają się przy udziale pedagoga teatru, a także aktorów dających lalkom głos i naprowadzających dzieci na to, jak animować lalką. Zadania pedagoga będą wykraczały poza sam proces poznania bohaterów przedstawienia, będą skupione na tematyce spektaklu i inspirujące do rozwoju za pomocą technik i narzędzi teatralnych, tak, jak w przypadku zajęć z innymi, odwiedzającymi nas grupami dzieci. Aby wesprzeć też dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dostosujemy ofertę repertuarową do tych grup proponując spektakle z repertuaru, po konsultacji z tyflopedagogami. W ramach projektu zostaną także przeszkoleni aktorzy i inni pracownicy Teatru uczesniczący w zadaniu. 

FE POWER wersja kolor

Spojrzenie logo       wersja 5 szkoy