„Operacja Teatr. Specgrupa 15+” zakłada założenie grupy teatralnej dla młodzieży w wieku 15+, która będzie funkcjonować przy
„Arlekinie”.

Chcemy tym projektem zapoczątkować działania dla młodzieży, otworzyć się na ich potrzeby, zainteresowania, a
jednocześnie stworzyć bezpieczną przestrzeń pełną inspiracji i twórczego rozwoju. Grupa docelowa będzie rodzajem grupy
fokusowej z którą chcemy pracować przez długi czas, dając jej możliwość nie tylko artystycznego rozwoju w instytucji, ale
również aktywne uczestnictwo w życiu teatru. Wspólna praca pozwoli młodzieży poznać różne techniki i metody budowania
postaci czy tworzenia spektaklu. W zaprojektowanych działaniach będzie ona mogła poczuć się współtwórcą, a nie tylko odbiorcą.
Każdy uczestnik będzie miał realny wpływ na kształt warsztatu oraz planowanego jako finał pracy warsztatowej – spektaklu.

Strategicznym celem projektu jest wspieranie młodzieży szkolnej w zakresie edukacji kulturowej i poszerzanie wiedzy z zakresu
podstawy programowej. 

***

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Łodzi.