Projekt jest skierowany do nauczycieli, polonistów, animatorów kultury, których zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu spotkań na pograniczu teatru i edukacji, podczas którego będziemy się dzielić pomysłami, sposobami, metodami i narzędziami pracy.

Chcemy czerpać od siebie nawzajem, rozwijać się i móc się sieciować, aby stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń. Przybliżymy uczestnikom założenia, cele i metody pracy pedagogiki teatru i możliwości ich codziennego wykorzystania. Tego, że nie efekt końcowy jest najważniejszy, a sam proces, przez jaki przechodzi grupa. Umożliwimy twórcze spojrzenie na problemy w szkole czy grupie i przepracujemy je w nieszablonowy sposób. Owocem spotkań będą wspólnie wypracowane doświadczenia zebrane w zeszyt metodyczny, który na koniec cyklu dostanie każdy z uczestników. Zeszyt będzie następnie dostępny w teatrze oraz online dla wszystkich, którzy zechcą skorzystać z owoców tej pracy.

Cykl jest poprzedzony przeprowadzonym już przez teatr badaniem potrzeb nauczycieli. 

Dodatkowe informacje:

  • Cały cykl obejmuje 15 spotkań. Do końca 2023 r. odbędzie się 7 warsztatów, w 2024 roku zapraszamy na 8 warsztatów. Szczegółowe daty podamy wkrótce.
  • Czas trwania każdego ze spotkań: 3 godziny.
  • Każdy warsztat jest płatny: 10 zł. Opłata dla jednego uczestnika za warsztaty w 2023 r. musi być wniesiona jednorazowo - w kwocie 70 zł.
  • Maksymalna liczba uczestników kursu: 20 osób 
Zapisy:

Harmonogram warsztatów do końca 2023 r.:

Poniedziałek co 2 tygodnie, godz. 17:00-20:00.
25.09.23 r. (Sala prób)
09.10.23 r. (Galeria)
23.10.23 r. (Galeria)
06.11.23 r. (Galeria)
20.11. 23 r. (Galeria)
04.12. 23 r. (Galeria)
18.12.23 r. (Galeria)

***

Zadanie „Rozwiń się” powstaje w ramach dofinansowania z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna”.
Wartość dofinansowania MKiDN w 2023: 28000 zł
Całkowita wartość projektu w 2023: 35600 zł  

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Łodzi.