Projekt jest skierowany do nauczycieli, polonistów, animatorów kultury, których zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu spotkań na pograniczu teatru i edukacji, podczas którego będziemy się dzielić pomysłami, sposobami, metodami i narzędziami pracy.

Chcemy czerpać od siebie nawzajem, rozwijać się i móc się sieciować, aby stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń. Przybliżymy uczestnikom założenia, cele i metody pracy pedagogiki teatru i możliwości ich codziennego wykorzystania. Tego, że nie efekt końcowy jest najważniejszy, a sam proces, przez jaki przechodzi grupa. Umożliwimy twórcze spojrzenie na problemy w szkole czy grupie i przepracujemy je w nieszablonowy sposób. Owocem spotkań będą wspólnie wypracowane doświadczenia zebrane w zeszyt metodyczny, który na koniec cyklu dostanie każdy z uczestników. Zeszyt będzie następnie dostępny w teatrze oraz online dla wszystkich, którzy zechcą skorzystać z owoców tej pracy.

Cykl jest poprzedzony przeprowadzonym już przez teatr badaniem potrzeb nauczycieli. 

***

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Łodzi.