Dyrekcja
dyrektor - Wojciech Brawer
z-ca dyrektora - Joanna Ossowska-Struszczyk

kontakt: sekretariat[at]teatrarlekin.pl

Dział księgowości
główna księgowa - Anna Dembska
kontakt: ksiegowosc[at]teatrarlekin.pl

Dział organizacji widowni
kierownik organizacji widowni - Janina Olejniczak
kontakt: biletyrezerwacja[at]teatrarlekin.pl

Dział techniczny
kierownik działu technicznego - Wiesława Gronostaj-Ekiel
kontakt: technika[at]teatrarlekin.pl

Dział promocji i upowszechniania kultury
kierowniczka działu - Ewa Kwiecińska-Kotwasińska
kontakt: pr[at]teatrarlekin.pl

Pracownie
p.o. kierownika pracowni plastycznej -  Anna Jędraszczyk
kontakt: pracownia[at]teatrarlekin.pl

Dział administracji
kierownik działu administracji - Mariola Frontczak
kontakt: administracja[at]teatrarlekin.pl

IOD
inspektor ochrony danych - Agata Wysocka
kontakt: iod[at]teatrarlekin.pl

Zespół artystyczny
Michał Makulski - kierownik muzyczny
Michał Kowalczyk - konsultant ds programowych

Agata Butwiłowska 
Patrycja Czyszpak-Pawlak
Emilia Dryja
Klaudia Kalinowska
Adrianna Maliszewska
Katarzyna Pałka 
Katarzyna Stanisz 
Joanna Wiśniewska
Małgorzata Wolańska
Karolina Zajdel
Wojciech Kondzielnik
Szymon Nygard
Jan Tomasz Pieczątkowski 
Marcin Sosiński 
Wojciech Schabowski
Wojciech Stagenalski 
Kamil Witaszak 

Hanka Kondzielnik - inspicjent