"Znak migowy – Teatr" to projekt Teatru Lalek Arlekin w Łodzi realizowany w II połowie 2022 roku w partnerstwie z łódzkim Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych, Polskim Związkiem Głuchych w Łodzi oraz Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją.

Zadanie zakłada realizację czteromiesięcznego cyklu warsztatów skierowanych do dzieci g/Głuchych, do którego merytorycznie przygotowujemy się od miesięcy. Projektowany cykl warsztatów ma za zadanie wsparcie dzieci g/Głuchych w kształtowaniu myślenia abstrakcyjnego i tym samym próbę przełamania stereotypu, że myślenie abstrakcyjne nie może się odbywać bez udziału języka mówionego. 
W trakcie wspólnej pracy warsztatowej w Teatrze zamierzamy, przy udziale scenografki stworzyć przestrzenną konstrukcję scenograficzną
z ruchomymi elementami, która umożliwi dzieciom swobodną i niczym nie skrępowaną przestrzeń do działań twórczych. Zadanie kładzie duży nacisk na włączanie grupy odbiorczej w proces sprawczy - zapewnia dużą kreacyjność, decyzyjność i podmiotowość.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

- specjalna scenografia, sprzyjająca rozwojowi dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci g/Głuchych i powstająca z uwzględnieniem ich sugestii
- cykl warsztatów teatralno-scenogrficznych dla dzieci z tą niepełnosprawnością
- otwarty pokaz specjalny pracy grupy warsztatowej

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego z programu "Kultura dostępna", którego Operatorem jest Narodowe Centrum Kultury
Zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi