EDUKACJA TEATRALNA

Edukacja teatralna jest jednym z priorytetów działalności Teatru Arlekin, dlatego w nowym sezonie powołaliśmy do życia Pracownię Twórczego Widza.

Zwykle jest tak, że my jesteśmy ciekawi Was – naszych odbiorców po drugiej stronie sceny, a Wy jesteście ciekawi nas i naszej pracy teatralnej.
Spotkajmy się.
Pracownia Twórczego Widza to spotkania, rozmowy, budowanie relacji, poszukiwanie dialogu, słuchanie siebie, wspólne zadawanie pytań i szukanie na nie odpowiedzi. Otwieranie się na różne języki teatru i na indywidualne perspektywy odbioru spektakli i sztuki.
W sezonie 2021/2022 oprócz nowych spektakli, startujemy z zupełnie nowymi cyklami działań twórczych. Chcemy, aby dawały kreatywne zadania i były wzajemnie inspirujące. Chcemy, aby poprzez materię teatru uruchomić wyobraźnię i poszerzać jakość ruchu, by móc w pełni rozmawiać o tym, co nas porusza. Będziemy bazować na doświadczeniu byciu twórcą. Krok po kroku poznawać siebie, swoje możliwości, uczyć się działać w grupie…

Mamy nadzieję, że nasze warsztaty stworzą dzieciom i dorosłym przestrzeń do aktywnych rozmów o sztuce. A wszystko to podczas twórczego działania, do którego chcemy Was zaprosić. Uczmy się od siebie nawzajem teatru.
OdkrywajMY go wspólnie.

Zapraszamy do naszej Pracowni!

Pracownię Twórczego Widza prowadzi dział promocji i upowszechniania kultury.

A 1632