Aby relacja teatr - szkoła/ przedszkole była dla obu stron jak najbardziej satysfakcjonująca przygotowaliśmy badanie potrzeb nauczycieli. W badaniu tym gromadzimy Państwa opinie, pytania, sugestie oraz wątpliwości. Chcemy, aby oferta edukacyjna Teatru Lalek Arlekin była zbudowana w oparciu o dialog. Zachęcamy do wypełnienia formularza.

LINK DO FORMULARZA