Projekt "Animowane czytane: Ballady i romanse” to projekt działania online, realizowanego w II połowie 2022 r., którego celem jest stworzenie unikatowego cyklu filmowego, prezentującego wybrane wiersze z tomiku „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza. Serial ten zostanie wyprodukowany w teatrze i różnych miejscach w Łodzi a następnie opublikowany i dostępny powszechnie na jednej z bezpłatnych platform cyfrowych a także w mediach społecznościowych Teatru.
Unikatowości formy naszej produkcji polega połączeniu w jednym obrazie: klasycznych wierszy z grą aktorską, współczesnymi aranżacjami muzycznymi a także animacjami, ożywiającymi postaci i przestrzeń, które będą ilustrować nasz mickiewiczowski cykl. Chcemy pokazać, że po 200 latach, w tej bardzo bliskiej technikom wideoklipu formie, bliskiej także percepcji współczesnego młodego widza, jest miejsce również dla poezji Mickiewicza.

Celem realizacji zadania jest przybliżenie nastoletniemu odbiorcy klasycznych już dziś dzieł Adama Mickiewicza oraz zwiększenie zainteresowania wideoartem, teatrem, literaturą i kulturą.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w ramach programu "Ballady i romanse".