Warsztaty teatralne online - oferta Teatru Lalek Arlekin dla szkół podstawowych

OFERTA WARSZTATOWA DL 2

Zachęcamy wszystkich nauczycieli i edukatorów do zapoznania się z ofertą warsztatową Teatru Lalek Arlekin, która może być wykorzystana podczas zdalnego nauczania.  Zajęcia mogą być przeprowadzane w trakcie lekcji lub poza nimi poprzez platformę Teams lub Zoom.

Do wyboru dla każdej z klas jest jedna z sześciu przedstawionych propozycji. Termin warsztatu musi być uzgodniony wcześniej z teatrem, a pedagog teatru musi mieć wiedzę przed warsztatem, dla jakiej konkretnie grupy wiekowej (klasy) prowadzić będzie warsztat. Jest możliwość uzgodnienia innych tematów warsztatów na zamówienie. 

OFERTA WARSZTATOWA 4