PRACOWNIA TWÓRCZEGO WIDZA
OFERTA WARSZTATOWA TEATRU LALEK ARLEKIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH, PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ - SEZON 2018/2019

fot ulotka warsztaty 1

Wszystkie warsztaty uwzględniają wiek i indywidualne możliwości odbiorcy

STREFA RUCHU I FORMYwarsztaty kreatywne, do wyboru przed lub po spektaklu:

1. Wytańczony projekt scenograficzny
Warsztat bazuje na archiwalnych, autorskich projektach scenograficznych TLA. Projekty staną się inspiracją do szukania i kreowania ruchu postaci. Do czytania projektów uaktywnimy nasze ciała i naszą wyobraźnię ruchowo – przestrzenną. Stworzymy sekwencję ruchów, którą będzie można powtarzać na lekcji w szkole czy przedszkolu. Warsztat pokazuje jak inspirować się obrazem. Aktywizuje kreatywność i pamięć. Przybliża podstawowe pojęcia związane ze scenografią teatralną i procesem tworzenia spektaklu. Na koniec staje się pretekstem do własnej projektowej twórczości.
Koncepcja i prowadzenie: Monika Tomczyk

2. Porusz sobą, porusz lalką
Teatr Lalek ma bardzo pojemną formułę. Ewoluuje w wykorzystaniu form i sztuk animacji, ich ożywiania i mówienia przez nie. W tym warsztacie inspiracją do działania będą klasyczne lalki teatralne z naszych teatralnych magazynów, stanowiące o istocie historii naszego teatru i ich scenicznym życiu. Uczyć będziemy się, nie w sposób akademicki lecz przez własne doświadczanie, odkrywanie możliwości ruchowych swoich i lalki. Uczestnicy warsztatu samodzielnie doświadczą w prostych działaniach i etiudach z wykorzystaniem lalek, jak działa ruch, perspektywa i przestrzeń w teatrze. Warsztat uwrażliwia na budowanie relacji oraz uruchamia elementy empatii i współgrania. Pomaga w sposób aktywny zapamiętać podstawowe techniki lalkowe i zainspirować do dalszych poszukiwań w zakresie teatru lalek.
Koncepcja i prowadzenie: Monika Tomczyk

3. Materia plastyczna – my ożywiamy, czy ona nas ożywia? – teatr formy
Ten warsztat to doświadczanie różnych materii, ich faktur, ruchu i budowanie z nich przestrzeni działań teatralnych. To warsztaty kreatywności i wyobraźni. Wspomagać nas będzie muzyka i światło. Papier, tkanina, folia itp. inaczej wyzwalają nasz ruch, zmieniają jego jakość i pobudzają wyobraźnię. Jakie komunikaty i opowieści tworzą? Jakie emocje wywołują? Kto i co ożywia naszą wyobraźnię ? Warsztat uaktywnia do poszukiwania inspiracji w materiach codziennego użytku i wskazuje jak kreatywnie zamienić je na język wypowiedzi.
Koncepcja i prowadzenie: Monika Tomczyk

4. Metody tańca kreatywnego – tworzenie etiud i opowieści ruchowych
Warsztaty ruchowo-muzyczno-plastyczne. Inspiracją do zabawy w budowanie opowieści i etiud będą przedmioty, które generują konkretną jakość ruchu. Podczas warsztatu uczestnicy będą analizować dany ruch i tworzyć historię. Zebrane doświadczenia złożą się w grupową etiudę. Żeby można było później odtworzyć naszą ruchową historię, stworzymy graficzny scenariusz z zapisem ruchowych sytuacji. Warsztaty bazują na naturalnej aktywności ciała, uczą doświadczać różnorodności w ruchu, obserwować siebie i wykorzystywać prostą strukturę do tworzenia wypowiedzi scenicznej.
Koncepcja i prowadzenie: Monika Tomczyk

STREFA SŁOWA – warsztaty kontekstowe po spektaklu:
1. Bazujące na aktualnym repertuarze, aktywne zajęcia inspirowane obejrzanym przedstawieniem, dające przestrzeń do indywidualnych pytań, interpretacji i twórczego działania grupowego.
2. Cykl warsztatów TABU/latorium, czyli nasze laboratorium tematów żywych, szczególnie polecany do spektakli – „Matek Rozstawacz”, „Huśtawka”, „W pogoni za…”, „KrUlewna Śnieżka”, w których wspólnie za pomocą środków teatralnych i słowa dotykamy drugiego dna spektakli i kwestii w nich poruszanych.

MŁODZIEŻOWA GRUPA EKSPERTÓW
– pilotażowy cykl spotkań dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i licealnych (bezpłatny)
Więcej informacji w zakładce "otwarte grupy teatralne"

Cena warsztatów dla grup, zakupionych razem ze spektaklem – 5 zł. (Bez zakupienia spektaklu – 15 zł).
Warsztaty trwają do 75 minut. Grupy – maks. do 30 osób. Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku.
Zapisy na warsztaty dla grup oraz sprzedaż pakietów (spektakl+warsztat) prowadzi Dział Organizacji Widowni: BILETYREZERWACJA@TEATRARLEKIN.PL
Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów na zamówienie wg indywidualnych potrzeb.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych edukatorów, pedagogów i artystów.
Szczegółowych informacji o projektach edukacyjnych udziela Monika Tomczyk - specjalista ds edukacji, tel. 42 633 08 94 wew. 121

ZAPRASZAMY!