PTS ekran dol 1600x1050

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli i edukatorów do wzięcia udziału w warsztatach teatralnych pt. INSPIRACJE – KREACJE. INSPIRUJĘ SIEBIE – INSPIRUJĘ INNYCH. Jest to projekt Teatru Lalek Arlekin jako partnera Teatroteki Szkolnej wraz z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.  

Na projekt składa się 7 kreatywnych warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i animatorów, odbywających się w różnych przestrzeniach teatru, w których inspiracją do własnych poszukiwań twórczych będą twórcy związani z teatrem. Jednocześnie na tej bazie poprzez aktywne działanie, poznawać będziemy różnorodne metody i narzędzia teatralnego rozwoju (drama, taniec kreatywny, teatr formy itp). Zaczniemy od ruchu, ale będą też twórcy teatru lalek i formy, aż po inspiracje dobrej dramaturgii dziecięcej i dotykanie tematów trudnych. Każdy nauczyciel uczestniczący w programie dodatkowo będzie uczestniczył w warsztatach z/dla swoich uczniów. Będzie też mógł się podzielić swoimi działaniami powarsztatowymi. Postaramy się zebrać pomysły w formie inspirujących map scenariuszy działań.

Cele projektu:
• zainspirowanie do twórczego postrzegania codzienności i szukania materiałów do działań, rozmów, pracy pedagogicznej
• wspieranie indywidualnego potencjału poszczególnych nauczycieli w pracy z uczniem
• umiejętność rozróżnienia potrzeb dziecka, a potrzeb własnych nauczyciela w konstruowaniu programu edukacyjnego
• doświadczanie metod i narzędzi teatralnych
• poszerzenie wiedzy o inspirujących twórcach poprzez twórcze działanie
• budowanie relacji i współdziałania pomiędzy pedagogiem a teatrem
• wspólne tworzenie etiud, scenariuszy i publikacji podsumowującej działania

WARSZTAT I: 22 PAŹDZIERNIKA 2018, godz. 16.30
WARSZTAT II: 19 LISTOPADA 2018, godz. 16.30
WARSZTAT III: 10 GRUDNIA 2018, godz. 16.30
WARSZTAT IV: 14 STYCZNIA 2019, godz. 16.30
WARSZTAT V: 4 LUTEGO 2019, godz. 16.30
WARSZTAT VI: 18 MARCA 2019, godz. 16.30
WARSZTAT VI: 7 CZERWCA 2019, godz. 16.30

Zapisy na warsztaty dla edukatorów prowadzi Dział Promocji i Upowszechniania Kultury pod adresem: EDUKACJA@TEATRARLEKIN.PL
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych edukatorów, pedagogów i artystów.

Szczegółowych informacji o projektach edukacyjnych udziela Monika Tomczyk - specjalista ds edukacji, tel. 42 633 08 94 wew. 121
Cena za warsztat: 10 zł.

ZAPRASZAMY!

Monika Tomczyk - koordynator projektu. Animatorka, aktorka, pedagożka, terapeutka, reżyserka. Absolwentka pedagogiki specjalnej UŁ z 16 letnim stażem pedagogicznym (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Klinika Zaburzeń Rozwoju Navicula, Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny Lokomotywa) oraz Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST we Wrocławiu. Ukończyła również Akademię Teatru Alternatywnego (Instytut im. J. Grotowskiego/Teatr Brama/Ośrodek Teatralny Kana), Letnią Szkołę Dramy z Johnem Somersem, jest terapeutką SI, instruktorką Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała, Eksperymentalnego Teatru Tańca (EXTATHE dr Detlefa Kapperta), Edukacji Somatycznej (The Body/ Think Process BTP, Alana Craiga Wilsona) oraz Tańca Terapeutycznego - w procesie certyfikacji (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii-Polski Teatr Tańca).Lubi zdobywać wiedzę u źródeł. 22 lata związana była z Teatrem Logos jako aktorka. W zakresie projektów edukacyjnych i kulturowych zdobywała doświadczenie w wielu programach na styku teatru, pedagogiki, edukacji – zarówno z instytucjami, jak i organizacjami pozarządowymi oraz indywidualnymi artystami i twórcami , jak np.:

-prowadzenie licznych warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych (choreoterapia, arteterapia) tworzenie i realizacja programów edukacyjnych min. program edukacji teatralnej „W światłach rampy”- UM Łodzi,” „w Krainie teatru” program ministerialny , liczne projekty teatralno - dramowe Łódzkiej Akademii Dramy, ŁCDNiKP dla dzieci, młodzieży i nauczyciel, np. Dramogwara, Nauczyciel animatorem działań twórczych.
-inicjatorka, koordynatorka autorskiej gry w przestrzeni miejskiej Ortograficzny szlak 7 inteligencji integrująca działania edukacyjne wszystkich poradni łódzkich (parada dzieci i flesz mob - nagroda specjalna za autorski projekt aktywizujący nauczycieli i dzieci (w innych latach inne nazwy i tematy gry)
-nagrodzone projekty „Ziemia obiecana” i obecnie „PaseBooK” w ramach programu Koalicje Kultury z zakresu edukacji kulturowej
-spektakle w ramach akcji Dotknij Teatru- „Repasator miłości”,„Bajka o włosie Patryku”, plenerowy międzypokoleniowy spektakl „Po drugiej stronie parku”. W tworzonych projektach i spektaklach stawia ze współtwórcami na budowanie relacji z przyszłym widzem, włączając go poprzez warsztatowe podejście do budowania tkanki przedstawienia.
- roczny projekt na styku malarstwa i teatru zakończony spekatklem „FRIDA. Imię kobieTY”
- roczny projekt Instytut Teatralnego „ Dorman. Archiwum otwarte”
- współpraca przy wszystkich edycjach Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej.
- w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 organizowała dla społeczności lokalnej wspólnie z ATA Festiwal Teatralny Mezalians w Kamieńcu Ząbkowickim i autorski spektakl lokalnych legend „Katarynka Opowieści”
- realizacja programu dla rodzin zastępczych w ramach Programu ogólnopolski Łączymy Pokolenia
spektakl plenerowy ETE młodzieżowy międzynarodowy – The European Theatre of Ecology (ok 100 osób na scenie)
- spektakl PoDuchy, spektakl dziecięcy-Nagroda Główna Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych- Dziatwa 2006, nominacja Festiwalu Sztuki Dziecka w Pacanowie
- spektakle z młodzieżą gimnazjalną Wypisuję się - Projekt Ostatni Dzwonek; Skomplikowana Sztuka w 4 aktach, dwóch odsłonach czarnej i kolorowej - Projekt Bez Wspomagania;W poszukiwaniu spektaklu – badanie dynamiki przestrzeni scenicznej -projekt Teatr Przebudzenie 36 Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla dzieci i młodzieży
- projekt 5 zmysłów. Ekspresja - tygodniowy proces warsztatowy z osobami niepełnosprawnymi
- współtwórca - Mała Akademia Teatralna TEATR. CZUJĘ, WIDZĘ, ROZUMIEM. Teatr Współczesny Szczecin projekt skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej cykl autorskich warsztatów edukacyjno- artystycznych
- uzyskała certyfikat ŁCDNiKP „Nauczyciel Nowator”.PTS etetatr boczny 170x110 logo teatroteka szkolna czarne it logo