PRACOWNIA TWÓRCZEGO WIDZA
OFERTA WARSZTATOWA TEATRU LALEK ARLEKIN DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I ANIMATORÓW - SEZON 2018/2019 

fot ulotka warsztaty 2

INSPIRACJE – KREACJE. INSPIRUJĘ SIEBIE – INSPIRUJĘ INNYCH
Projekt teatru jako partnera Teatroteki Szkolnej wraz z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Cykl 10 kreatywnych warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i animatorów odbywających się w różnych przestrzeniach teatru, w którym inspiracją do własnych poszukiwań twórczych będą twórcy związani z teatrem. Jednocześnie na tej bazie poprzez aktywne działanie, poznawać będziemy różnorodne metody i narzędzia teatralnego rozwoju (drama, taniec kreatywny, teatr formy itp). Zaczniemy od ruchu, ale będą też twórcy teatru lalek i formy, aż po inspiracje dobrej dramaturgii dziecięcej i dotykanie tematów trudnych. Każdy nauczyciel uczestniczący w programie dodatkowo będzie uczestniczył w warsztatach z/dla swoich uczniów. Będzie też mógł się podzielić swoimi działaniami powarsztatowymi. Postaramy się zebrać pomysły w formie inspirujących map scenariuszy działań. 

Cele:
• zainspirowanie do twórczego postrzegania codzienności i szukania materiałów do działań, rozmów, pracy pedagogicznej
• wspieranie indywidualnego potencjału poszczególnych nauczycieli w pracy z uczniem
• umiejętność rozróżnienia potrzeb dziecka, a potrzeb własnych nauczyciela w konstruowaniu programu edukacyjnego
• doświadczanie metod i narzędzi teatralnych
• poszerzenie wiedzy o inspirujących twórcach poprzez twórcze działanie
• budowanie relacji i współdziałania pomiędzy pedagogiem a teatrem
• wspólne tworzenie etiud, scenariuszy i publikacji podsumowującej działania

OTWARTE PRÓBY NAUCZYCIELSKIE
– spotkania, podczas których pedagodzy mają możliwość obejrzenia spektaklu jeszcze przed jego premierą, a także wziąć udział w warsztacie kontekstowym do realizowanego przedstawienia.

Zapisy na warsztaty dla edukatorów prowadzi Dział Promocji i Upowszechniania Kultury pod adresem: EDUKACJA@TEATRARLEKIN.PL
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych edukatorów, pedagogów i artystów.
Szczegółowych informacji o projektach edukacyjnych udziela Monika Tomczyk - specjalista ds edukacji, tel. 42 633 08 94 wew. 121

ZAPRASZAMY!