Dyrekcja
dyrektor - Wojciech Brawer
zastępczyni dyrektora - Joanna Ossowska-Struszczyk

kontakt: sekretariat[at]teatrarlekin.pl

Dział księgowości
główna księgowa - Anna Dembska
kontakt: ksiegowosc[at]teatrarlekin.pl

Dział administracji i spraw pracowniczych
kierowniczka działu administracji - Mariola Frontczak
kontakt: administracja[at]teatrarlekin.pl

Dział promocji i upowszechniania kultury
kierowniczka działu - Ewa Kwiecińska-Kotwasińska
kontakt: pr[at]teatrarlekin.pl

Dział organizacji widowni
p.o. kierowniczki działu - Ewa Kwiecińska-Kotwasińska
kontakt: biletyrezerwacja[at]teatrarlekin.pl

Dział techniczny
kierowniczka działu - Wiesława Gronostaj-Ekiel
kontakt: technika[at]teatrarlekin.pl

Pracownie
p.o. kierowniczki pracowni plastycznej - Wiesława Gronostaj-Ekiel
kontakt: pracownia[at]teatrarlekin.pl


IOD
inspektor danych osobowych
kontakt: iod[at]teatrarlekin.pl

Zespół artystyczny

Aktorki:
Agata Butwiłowska 
Patrycja Czyszpak-Pawlak
Emilia Dryja
Klaudia Kalinowska
Adrianna Maliszewska
Katarzyna Pałka 
Katarzyna Stanisz 
Karolina Zajdel

Aktorzy:
Wojciech Kondzielnik
Szymon Nygard
Wojciech Schabowski
Wojciech Stagenalski
Michał Szostak
Kamil Witaszak 

W sezonie 2018/2019 współpracują z nami również aktorzy: 
Małgorzata Wolańska, Joanna Wiśniewska oraz Jan Tomasz Pieczątkowski

Inspicjentka:
Hanka Kondzielnik