Dyrekcja
dyrektor - Wojciech Brawer
zastępczyni dyrektora - Joanna Ossowska-Struszczyk

kontakt: sekretariat[at]teatrarlekin.pl

Dział księgowości
p.o. głównej księgowej - Magdalena Kosim
kontakt: ksiegowosc[at]teatrarlekin.pl

Dział administracyjny
kierownik działu administracyjnego - Dominik Faber
kontakt: administracja[at]teatrarlekin.pl

Dział promocji i upowszechniania kultury
kierowniczka działu - Ewa Kwiecińska-Kotwasińska
kontakt: pr[at]teatrarlekin.pl

Dział organizacji widowni
kierowniczka działu - Agnieszka Andrzejewska
kontakt: biletyrezerwacja[at]teatrarlekin.pl

Dział techniczny
kierowniczka działu - Wiesława Gronostaj-Ekiel
kontakt: technika[at]teatrarlekin.pl

Pracownie
kierowniczka pracowni plastycznej - Areta Puchalska
kontakt: pracownia[at]teatrarlekin.pl

IOD
inspektor danych osobowych
kontakt: iod[at]teatrarlekin.pl

Zespół artystyczny
Agata Butwiłowska
Emilia Dryja
Klaudia Kalinowska
Adrianna Maliszewska
Katarzyna Stanisz
Joanna Wiśniewska
Karolina Zajdel

Wojciech Kondzielnik
Maciej Piotrowski
Wojciech Schabowski
Wojciech Stagenalski
Michał Szostak
Kamil Witaszak

W sezonie 2020/2021 współpracują z nami również aktorki i aktorzy: 
Katarzyna Pałka
Teresa Kowalik
Małgorzata Wolańska

Dominik Gostomski
Szymon Nygard
Jan Tomasz Pieczątkowski

Inspicjentka
Hanka Kondzielnik