____________________________________________________________________________________________________________________________________________

numer ogłoszenia: 308078-2015

NAZWA POSTĘPOWANIA

1. Dostawa używanego autobusu turystycznego SIWZ 16.11.2015 (numer ogłoszenia: 308078-2015)  ----- tu pobierz plik pdf.

2. Ogłoszenie o zamówieniu -----tu pobierz plik pdf.

3. Odpowiedź na pytania w postępowaniu ------tu pobierz plik pdf.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

numer ogłoszenia259152 - 2015

NAZWA POSTĘPOWANIA

1. Dostawa używanego autobusu turystycznego SIWZ 01.10.2015 (numer ogłoszenia: 259152 - 2015)  ---- tu pobierz plik pdf.

1a. Załacznik nr 8 do SIWZ ------- tu pobierz plik pdf.

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (numer ogłoszenia: 268090-2015)------- tu pobierz plik pdf.

3. Zmiana treści SIWZ --------- tu pobierz plik pdf.

4. Ogłoszenie o zamówieniu -----tu pobierz plik pdf.

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( 04.11.2015r.) -----------tu pobierz plik pdf.