Podstawowym zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności kulturalnej z udziałem twórców i wykonawców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w łodzi i regionie łódzkim jak również na terenach pozbawinych dostępu do instytucji kulturalnych.
Działalność kulturalna Teatru polega na przygotowaniu i realizowaniu widowisk teatralnych w siedzibie Teatru jak i poza jego siedzibą. Zakres działalności Teatru obejmuje również kształtowanie i prezentację oraz upowszechnianie wartości współczesnego dorobku kultury, edukację teatralną i wychowywanie przez sztukę z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych dzieci. Teatr współpracuje z innymi środowiskami twórczymi i społecznymi oraz społecznym ruchem kulturalnym.