polunima logoPolski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA jest organizacją pozarządową skupiającą członków wspierających - instytucjonalne teatry lalek i członków indywidualnych - polskich aktorów-lalkarzy, reżyserów, scenografów, teoretyków, krytyków i sympatyków teatru lalek. Głównym celem POLUNIMA jest popularyzacja sztuki lalkarskiej poprzez inicjowanie różnych form aktywności artystycznej i wydawniczej oraz organizowanie współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem lalkarstwa.

Od chwili powstania tj. od 1961 r. siedziba stowarzyszenia mieści się w Teatrze Lalek "Arlekin" w Łodzi. Dyrektorzy teatru od początku zajmowali najwyższe stanowiska we władzach organizacji. Henryk Ryl założyciel i pierwszy dyrektor "Arlekina" był jednocześnie przewodniczącym POLUNIMA. Podobnie było z jego następcą Stanisławem Ochmańskim. Również obecny dyrektor teatru, Waldemar Wolański od wielu lat jest w Zarządzie organizacji, zajmując aktualnie stanowisko Prezydenta. Dzięki ich pracy społecznej, aktywności i zaangażowaniu biuro Polskiego Ośrodka Lalkarskiego, pomimo wielu trudności,mogło i nadal może sprawnie funkcjonować.

Z biurem POLUNIMA można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: polunima.biuro@gmail.com
Informacje na temat stowarzyszenia i jego działalności znajdują się na stronie: www: http://polunima.pl/