Teatr zarządza budynkiem położonym na rogu al. 1 Maja 2 i ul. Wólczańskiej 5, wpisanym do rejestru zabytków pod NR a/356. Jest to jeden z najcenniejszych i najczystszych stylowo polskich zabytków w typie pierwszej secesji wiedeńskiej.

Pozostałe składniki majątkowe teatru to: urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie.