Teatr zarządza dwoma budynkami: 
- położonym na rogu al. 1 Maja 2 i ul. Wólczańskiej 5; wpisany do rejestru zabytków pod NR a/356. Jest to jeden z najcenniejszych i najczystszych stylowo polskich zabytków w typie pierwszej secesji wiedeńskiej.
- położonym przy ul. Piotrkowskiej 282a, w którym znajduje sięsiedziba Zespołu Tańca Ludowego HARNAM.

Pozostałe składniki majątkowe teatru to: urządzenia techniczne, środki transportu i wyposażenie.