Jubileusz 70. lecia Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi

W grudniu bieżącego roku świętować będziemy jubileusz 70-lecia działalności Arlekina. W ramach kilkudniowych obchodów planujemy szereg wydarzeń, które nawiązywać będą do historii i bogatego dorobku naszego Teatru.

W programie jubileuszu przewidujemy m.in. czytanie performatywne „Balladyny” Juliusza Słowackiego, jako szczególne odwołanie do pionierskiej realizacji tego dzieła z 1957 roku, podjętej na scenie Arlekina przez jego założyciela i pierwszego dyrektora, Henryka Ryla. Dziś, inaczej niż w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, nie trzeba już dowodzić, że lalka teatralna jest środkiem scenicznego wyrazu doskonale oddającym bogactwo znaczeniowe i teatralną siłę dramatu romantycznego. Zasadniczym celem nowej, czytanej realizacji „Balladyny”, przygotowanej przez obecnego dyrektora sceny – Wojciecha Brawera, jest niezwykłe wielopokoleniowe spotkanie aktorów współpracujących z Arlekinem na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Do prac nad tym niecodziennym wydarzeniem włączyli się także Dziekani obu polskich uczelni wyższych prowadzących kształcenie z zakresu sztuki teatru lalek – Pani Aneta Głuch-Klucznik z Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie Filia we Wrocławiu oraz Pan Artur Dwulit z Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. W trakcie czytania performatywnego planujemy m.in. wykonanie na żywo partytury Tadeusza Paciorkiewicza, napisanej ponad sześćdziesiąt lat temu specjalnie na potrzeby pierwszej Arlekinowej inscenizacji „Balladyny”.

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu jest panel dyskusyjny przywołujący początkowe lata działalności teatru, ze szczególnym uwzględnieniem osoby samego Henryka Ryla – luminarza polskiego lalkarstwa, zasłużonego działacza polskiej kultury i oczywiście „ojca” Arlekina. Będzie to wspaniała okazja do wspólnej rozmowy z osobami, które były naocznymi świadkami tworzącej się historii sceny.

W ramach naszego święta pragniemy również wyjść w przestrzeń miejską, prezentując kolejne teatralne niespodzianki. Przygotowujemy także specjalne wydawnictwo jubileuszowe, a całość obchodów zakończymy uroczystą galą.

Zapraszamy do świętowania razem z Arlekinem!