logoHARNAMZespół Tańca Ludowego „HARNAM” powstał w 1947 roku i jest najstarszym działającym w Polsce zespołem tańca ludowego. Jego założycielką była Jadwiga Hryniewiecka znana tancerka i wybitnej klasy choreograf. Wychowanka Szkoły Tańca Scenicznego i Umuzykalnienia Tacjanny i Stefana Wysockich. Uczennica prekursorki niemieckiego ekspresjonizmu tanecznego Mary Wigman. Współpracowniczka Leona Schillera, Juliusza Osterwy, Mieczysława Limanowskiego, Bolesława Gorczyńskiego, Iwo Gala i Edmunda Wiercińskiego. Współtwórczyni sukcesów wileńskiej „Reduty”. Choreograf, baletmistrz i solistka warszawskiego Teatru Wielkiego. Pierwszy choreograf PZPiT „Mazowsze”.

Ogromną zasługą Jadwigi Hryniewieckiej i jej współpracowników, było zgromadzenie, wykształcenie i utrzymanie grupy młodych ludzi, którzy bez reszty oddali się trudnej sztuce tańca. Zarażeni wielkim entuzjazmem, poprzez taniec próbowali wyrazić swój stosunek do ludzi, do narodu i ojczyzny. Hryniewiecka komponowała ogromny repertuar z folkloru polskiego, natomiast nad stroną organizacyjną czuwali, uważnie dbając o podtrzymanie ciągłości, zachowanie tradycji i stylu Maria Szkudlarek, Andrzej Klinowski i Zofia Grzesik. Dzięki wielkim osobowościom tych ludzi, mała grupa amatorów stała się prawdziwą i żywą wspólnotą. Niezależną i otwartą dla wszystkich, którzy swój wolny czas chcieli poświęcić sztuce. Hryniewiecka komponuje przeszło 80 układów tanecznych, uwypuklając w nich tak ważne pierwiastki narodowe, folklorystyczne, historyczne, tworzy obrazy, których tematyką jest praca i technika. Wiele z tych dzieł nie ujrzy już światła sceny. „Legenda o Krakowie”, „Tańce słowiańskie”, bajka „O Kasi co gąski zgubiła”, „Symfonia maszyn” i „Etiuda rewolucyjna” pozostaną tylko w pamięci widzów.

„HARNAM” jest laureatem światowych konkursów tańca w: Berlinie, Bukareszcie, Kiszyniowie, Nicei, Wenecji, Wiedniu oraz wielu innych prestiżowych festiwali folklorystycznych na całym Świecie. Zespół zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień państwowych, wojewódzkich i miejskich.

W ciągu 63 lat istnienia występy Zespołu obejrzało około 8 mln. widzów, podczas 3650 koncertów. „Harnamowcy” wystąpili na estradach prawie 100 miejscowości naszego kraju. W czasie 89 tournées artystycznych „HARNAM” odwiedził 32 kraje w Afryce, Ameryce Północnej, Azji i Europie. Jest laureatem światowych i międzynarodowych Konkursów Tańca w: Berlinie, Bukareszcie, Dijon, Kiszyniowie, Nicei, Wenecji i Wiedniu. Wystąpił w kilkunastu polskich filmach fabularnych i dokumentalnych, brał wielokrotnie udział w programach telewizyjnych w Polsce i za granicą. Zespół był wykonawcą scen tanecznych w takich filmach „Przygoda na Mariensztacie”, „Żołnierz zwycięstwa”, „Niedaleko Warszawy”, „Popioły”, „Noc poślubna”, „Pan Wołodyjowski”, „Przygody Pana Michała”, „Jak rozpętałem II wojnę światową”, „150 na godzinę”, „Polonez”, „Rondo”, „Oj da dana”.

Proces edukacji przeszło w nim blisko 30.000 osób. Wiele z nich zostało profesjonalistami: tancerzami, aktorami, muzykami, choreografami i pedagogami. Obecnie 100 osób w wieku od 5 do 34 lat bierze udział w zajęciach 4 zróżnicowanych grup tanecznych.

Od 2008 roku Zespół Tańca Ludowego „HARNAM” pozostaje w strukturach Teatru Arlekin mając odrębną siedzibę w zabytkowym pałacyku przy ulicy Piotrkowskiej 282a.

Więcej informacji na temat zespołu można przeczytać na stronie Harnama  http://harnam.pl