Prezydent Miasta Łodzi przyznała Teatrowi Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi na 2017 r. dotację podmiotową w wysokości 3.540,000 zł. w tym m.in. na koszty utrzymania ZTL Harnam.