CENNIK BILETÓW OD 1 STYCZNIA 2019 r.

CENNIK PODSTAWOWY (PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA)
20 zł – bilet ulgowy dla widza indywidualnego (dzieci w wieku 2-18 lat) i bilet dla widzów grup zorganizowanych powyżej 10 osób
22 zł – bilet normalny dla opiekunów i rodziców
18 zł – cena dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób (w dni powszednie, tylko przy przedpłacie, a na każde 10 osób przysługuje bezpłatne wejście 1 opiekuna)

CENNIK NA PRZEDSTAWIENIA: "KSIĘGA DŻUNGLI", "O DWÓCH TAKICH, CO UKRADLI KSIĘŻYC" (PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA)
22 zł – bilet ulgowy dla widza indywidualnego (dzieci w wieku 2-18 lat), bilet dla widzów grup zorganizowanych powyżej 10 osób
24 zł – bilet normalny dla opiekunów i rodziców
20 zł – cena dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób (w dni powszednie, tylko przy przedpłacie, a na każde 10 osób przysługuje bezpłatne wejście 1 opiekuna)

CENNIK NA "NIEDZIELE INNE NIŻ WSZYSTKIE"
22 zł – bilet ulgowy dla widza indywidualnego (dzieci w wieku 2-18 lat), bilet dla widzów grup zorganizowanych powyżej 10 osób
24 zł – bilet normalny dla opiekunów i rodziców

CENNIK NA "NIEDZIELE INNE NIŻ WSZYSTKIE" z tytułami "Księga Dżungli" oraz "O dwóch takich, co ukradli księżyc"
24 zł – bilet ulgowy dla widza indywidualnego (dzieci w wieku 2-18 lat), bilet dla widzów grup zorganizowanych powyżej 10 osób
26 zł – bilet normalny dla opiekunów i rodziców

CENNIK NA PREMIERY
30 zł – bilety normalne dla opiekunów i rodziców
25 zł – bilet ulgowy

CENNIK NA SPEKTAKL "Włókniarki"
30 zł - bilety normalne
20 zł - bilet studencki za okazaniem legitymacji studenckiej

CENNIK NA POZOSTAŁE SPEKTAKLE DLA DOROSŁYCH 
30 zł - bilety normalne

WEJŚCIÓWKI
Wejściówki na spektakle, wyłączając premiery - możliwość ewentualnego wprowadzenia wejściówek - cena ustalana jest każdorazowo przy okazji danego przedstawienia.

ULGI I ZNIŻKI W 2019 r.
Bilet ulgowy przysługuje dziecku w wieku od 2-18 roku życia 
Łódzka Karta Bez Barier – bilet dla dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością – zniżka w wysokości 50% od ceny biletu normalnego w danej kategorii cenowej.
Dla opiekuna dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością – bilet ulgowy w danej kategorii cenowej.
Karta Dużej Rodziny – bilet dla dziecka – zniżka w wysokości 50% od ceny biletu normalnego w danej kategorii cenowej.
• Za okazaniem ważnej migawki MPK/karty Selgros/karty Cosinus/karty Absolwentów UŁ/Fiszki Biblioteki Miejskiej w Łodzi – 2 zł bonifikaty na bilet w danej kategorii cenowej na przedstawienia dla dzieci i 10 zł na bilety dla dorosłych
Łódzka Karta Seniora – bilety na spektakle dla dorosłych w cenie 15 zł, bilety na spektakle dla dzieci w cenie ulgowej
• Bilety zakupione na spektakle w ramach tzw. pakietów partnerskich – 18 zł

Pakiety partnerskie dla grup zorganizowanych w 2019 POBIERZ OFERTĘ

Oferta znajduje się w pliku pdf (należy kliknąć 'POBIERZ OFERTĘ). Obowiązuje od poniedziałku do piątku. Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z Biurem Organizacji Widowni Teatru Lalek Arlekin, a następnie z naszym partnerem.

Uwaga! Ulgi i zniżki nie łączą się i nie są dostępne w sprzedaży on-line.
Zniżki dotyczą przedstawień repertuarowych Teatru Lalek Arlekin w Łodzi i przysługują od cen z obowiązującego w danym roku cennika. Nie obejmują wydarzeń obcych, specjalnych, współorganizowanych i impresaryjnych, chyba, że dana oferta stanowi inaczej.
Na rezerwacje biletów na spektakle w 2019 r. a przyjętych przed terminem ogłoszenia nowego cennika obowiązują ceny z 2018 r.


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE REZERWACJI BILETÓW:
Rezerwacji biletów indywidualnych i grupowych można dokonać osobiście, telefonicznie i drogą elektroniczną w kasie Teatru lub Dziale Organizacji Widowni: 
tel. 42 632 58 99 lub 695 087 008 a także poprzez e-mail: biletyrezerwacja@teatrarlekin.pl.
Kasa biletowa znajduje się w siedzibie Teatru - wejście od ul. Wólczańskiej 5 i otwarta jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00;
w soboty, niedziele i święta – gdy grany jest spektakl: 
- na Dużej Scenie – na 2 godziny przed spektaklem;
- na Scenie Kameralnej – na godzinę przed spektaklem.
Informacja o aktualnych zmianach pracy kas biletowych zamieszczana jest na stronie internetowej Teatru: www.teatrarlekin.pl .


REZERWACJE INDYWIDUALNE
Rezerwacja indywidualna (do 10 biletów) może być przyjęta po uzyskaniu od osoby dokonującej rezerwacji następujących informacji:
- imię i nazwisko,
- numer kontaktowy telefonu,
- rodzaj i liczba rezerwowanych biletów
Rezerwację należy uznać za dokonaną po otrzymaniu od Teatru e-maila zwrotnego z wyznaczonymi miejscami. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej w terminie do 14 dni od dokonania rezerwacji, ale nie później niż 3 dni kalendarzowe przed wydarzeniem. Po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana. W kasie nie honorujemy płatności kartą (tylko gotówka). Płatności on-line można dokonać zakupując bilety przez stronę internetową teatru.

REZERWACJE GRUPOWE
Rezerwacja biletów dla grupy (powyżej 10 biletów) wymaga pisemnego zamówienia nabywcy (złożonego osobiście lub pocztą elektroniczną do Działu Organizacji Widowni na adres: biletyrezerwacja@teatarlekin.pl ).
Zamówienie pisemne powinno zawierać następujące informacje:
- nazwa, adres i telefon instytucji/przedsiębiorstwa,
- imię i nazwisko osoby zamawiającej,
- godzinę, datę i tytuł wydarzenia,
- rodzaj, liczbę, cenę i wartość zamówionych biletów,
- formę zrealizowania zapłaty,
- sposób odbioru biletów,
- NIP zamawiającego w przypadku żądania wystawienia faktury VAT i płatności przelewem.

Rezerwację należy uznać za dokonaną po otrzymaniu od Teatru zwrotnego potwierdzenia zamówienia. Termin wykupu zarezerwowanych biletów każdorazowo ustalany jest przez pracownika Działu Organizacji Widowni, jednak nie jest to później niż do 14 dni od daty dokonania rezerwacji.
Jeżeli wykupienie biletów we wskazanym terminie jest niemożliwe, należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Organizacji Widowni i ustalić termin wykupu.
Niewykupienie biletów w ustalonym terminie skutkuje automatycznie anulowaniem rezerwacji i skierowaniem ich do ponownej sprzedaży.
Zwrot zakupionych biletów może być dokonany wyłącznie w przypadku odwołania spektaklu. W takiej sytuacji zwroty będą realizowane po przedłożeniu biletu wraz z paragonem fiskalnym.
W przypadku zamówień dla grup, płatność za zakupione bilety może być dokonywana gotówką lub przelewem na konto - po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Działu Organizacji Widowni.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na wyraźną prośbę Klientów za bilety zakupione w kasie biletowej Teatru.

Oprócz kasy Teatru bilety sprzedawane są także online na stronie www.teatrarlekin.pl
Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w cennikach.
Teatr zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Teatru, Teatr zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca, programu i wykonawców, a także terminów/spektakli.


ZAKUPIONE BILETY CZY OPŁACONE REZERWACJE NA SPEKTAKLE I ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ TEATR, JAK RÓWNIEŻ OPŁATY ZA WARSZTATY I FERIE - NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM W RAZIE ICH NIEWYKORZYSTANIA. ZWROT ZAKUPIONYCH BILETÓW MOŻE BYĆ DOKONANY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ODWOŁANIA WYDARZENIA.

PEŁNA WERSJA REGULAMINU REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW (DO POBRANIA pdf)