Szukamy wolontariuszy AnimArtu 2017!

wolontariuszeposzukiwani

 

III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt odbędzie się w Łodzi w dniach 29 września – 6 października 2017 roku. Właśnie rozpoczęliśmy nabór wolontariuszy, którzy zechcą nas wspomóc w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia.

Aby zostać wolontariuszem festiwalu AnimArt należy:
✔ zapoznać się z poniższymi informacjami (zwłaszcza opisami sekcji, do których przydzielimy wolontariuszy),
✔wypełnić udostępniony formularz zgłoszeniowy

❗ Ostateczny termin zgłoszeń na wolontariat to 31 sierpnia 2017 roku.

Po zebraniu wszystkich formularzy zgłoszeniowych kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się we wrześniu. Dokładne miejsce i czas spotkania zostaną podane drogą mailową i wysłane na adres zamieszczony w zgłoszeniu.

Co zyskują wolontariusze festiwalu AnimArt?
▪ darmową kartę wstępu na wszystkie spektakle, filmy i wydarzenia związane z festiwalem;
▪ możliwość obcowania ze światowej rangi twórcami teatralnymi i filmowymi;
▪ cenne doświadczenie przy organizacji festiwalu;
▪ możliwość nawiązania nowych kontaktów, przydatnych zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym;
▪ wyjątkową atmosferę oraz możliwość tworzenia festiwalu „od kuchni”.

Czego oczekujemy?
▪ pełnej dyspozycyjności w dniach 29 września – 6 października 2017 roku;
▪ samoorganizacji i sumienności przy wykonywaniu obowiązków;
▪ dobrej znajomości języka angielskiego;
▪ otwartości na nowe wyzwania;
▪ zgody rodziców na udział w wolontariacie (w przypadku osób niepełnoletnich).

Formularz zgłoszenia znajduje się pod linkiem: http://goo.gl/forms/4BsfevEdXpKQi2Y72

Zanim go wypełnicie - zapoznajcie się z opisem poszczególnych sekcji:

? Opiekunowie gości
Wolontariusze przypisani do tej sekcji będą mieli za zadanie opiekowanie się gościem lub gośćmi zagranicznymi, przez co duży nacisk kładziony będzie na znajomość języka obcego.

Zakres działań:
▪ Obowiązek ciągłej opieki nad wyznaczonymi przez organizatorów gośćmi przez cały czas trwania festiwalu.
▪ Służenie gościom pomocą z zakresu informacji o ciekawych miejscach w Łodzi, logistyki, organizacji pracy oraz samego festiwalu.
▪ Obowiązek przekazywania gościom wszelkich informacji oraz materiałów ze strony organizatorów festiwalu.
▪ Pilnowanie, aby goście nie spóźniali się na wyznaczone przez organizatorów spotkania.
▪ Służenie gościom wszelką możliwą pomocą, a w razie problemów – konsultowanie ich z organizatorami festiwalu.

? Opieka nad zespołami teatralnymi
Wolontariusze przypisani do tej sekcji będą mieli za zadanie opiekowanie się krajowymi i zagranicznymi zespołami teatralnymi, przez co duży nacisk kładziony będzie na znajomość języka angielskiego (mile widziana będzie też znajomość takich języków, jak: włoski i hiszpański).

Zakres działań:
▪ Obowiązek opieki nad wyznaczonymi przez organizatorów zespołami przez cały czas trwania festiwalu.
▪ Obowiązek przekazywania zespołom potrzebnych informacji oraz materiałów ze strony organizatorów festiwalu.
▪ Towarzyszenie zespołom w docieraniu na miejsce przedstawień i pomoc w ich przygotowywaniu.
▪ Pilnowanie, aby zespoły docierały na czas na wyznaczone przez organizatorów spotkania.
▪ Służenie gościom wszelką możliwą pomocą, a w razie problemów – konsultowanie ich z organizatorami festiwalu.

? Sekcja obsługi sal filmowych
Do obowiązków należą głównie zadania związane z utrzymaniem porządku na salach oraz sprawne zajmowanie się publicznością.

Zakres działań:
▪ Opieka nad salami projekcyjnymi i salami, gdzie odbywają się projekcje tj. wpuszczanie gości do sal, wskazywanie miejsc.
▪ Pilnowanie, aby każdy seans filmowy rozpoczął się o wyznaczonej godzinie, ciągły kontakt z kinooperatorami.
▪ Stanowcze i jednocześnie uprzejme rozwiązywanie problemów z gośćmi festiwalu w przypadku powstania konfliktu.
▪ Ciągły nadzór nad czystością całej przestrzeni festiwalowej.
▪ Zapewnienie miejsc siedzących dla najważniejszych gości festiwalu.
▪ Służenie wszystkich gościom festiwalu pomocą i radą.

? Sekcja techniczna
Sekcja, w której wolontariusze pomagają organizatorom budować festiwal od podstaw. Ważna informacja – wolontariusze sekcji technicznej będą proszeni o pomoc przynajmniej na tydzień przed rozpoczęciem festiwalu oraz na jeden, dwa dni po jego skończeniu. W ramach rekompensaty, w trakcie trwania festiwalu wolontariusze techniczni mają więcej czasu wolnego, co wiąże się z możliwością korzystania z większej ilości atrakcji festiwalowych.

Zakres działań:
▪ Pomoc techniczna przy przygotowywaniu festiwalu (w tym Miasteczka Animacji na terenie Manufaktury).
▪ Wieszanie bannerów, rozklejanie plakatów, stawianie ścianek informacyjnych oraz stanowisk pracy organizatorów i wolontariuszy.
▪ Dystrybucja materiałów festiwalowych na terenie miasta Łodzi, głównie w punktach związanych z festiwalem.
▪ Pomoc przy koordynacji i obsłudze transportów, rozładunków, załadunków.
▪ Wszelka inna pomoc techniczna.
▪ Mile widziane umiejętności z zakresu obsługi sprzętu Audio/Video.

? Sekcja informacyjna / Biuro Festiwalowe
Stanowiska sekcji informacyjnej mają charakter recepcji/punktu informacji.
Wolontariusze tutaj pracujący muszą wykazywać się dużą wiedzą na temat festiwalu, znać harmonogram spektakli i projekcji, potrafić wytłumaczyć w obcym języku, jak dotrzeć w mieście do miejsc związanych z festiwalem.

Zakres działań:
▪ Obsługa stanowiska informacyjnego mieszczącego się Teatrze Arlekin.
▪ Wydawanie kart wstępu, akredytacji oraz biletów na wszelkie eventy festiwalowe.
▪ Informowanie gości o wszystkich wydarzenia związanych z festiwalem.
▪ Umiejętność kierowania gości do ważnych, festiwalowych miejsc w Łodzi.
▪ Znajomość programu festiwalu.
▪ Pilnowanie, aby osoby nieuprawnione nie wchodziły na teren festiwalu.
▪ Stały kontakt z organizatorami festiwalu.
▪ Przyjmowanie i rozdystrybuowanie materiałów festiwalowych dla gości i wolontariuszy.

? Biuro Obsługi Prasy
Głównymi zadaniami sekcji prasowej jest dokumentowanie przebiegu festiwalu, przeprowadzanie rozmów z festiwalowymi gośćmi, pomoc w bieżących relacjach z mediami.

Zakres działań:
▪ Przygotowywanie krótkich relacji i newsów prezentujących najświeższe informacje odnośnie przebiegu festiwalu.
▪ Kontakt z mediami i przekazywanie im wszelkich, potrzebnych informacji.
▪ Wsparcie w przygotowywaniu materiałów prasowych do dystrybucji na terenie festiwalu.
▪ Współpraca z dokumentalistami przy wywiadach z twórcami filmowymi i innymi gośćmi.
▪ Przygotowywanie krótkich materiałów wideo i relacji zdjęciowych z festiwalu.

Do zobaczenia!