Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt 2017

III MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI ANIMACJI AnimArt      ŁÓDŹ  29.09-05.10.2017 r.AnimArtSTART

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt jest obecnie największym i jedynym wydarzeniem w Polsce, kompleksowo poświęconym sztuce animacji. Ideą festiwalu jest wzmocnienie rangi tej wielce pracochłonnej, szlachetnej i wymagającej dziedziny sztuki, która w dobie cyfryzacji i mediów zaczyna powoli odchodzić w zapomnienie, zarówno w teatrach lalek, jak i przy produkcji filmów. Jego misją jest prezentowanie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnej animacji, konfrontowanie dokonań artystów polskich, europejskich i światowych, związanych z teatrem lalek i filmem animowanym, a przede wszystkim prezentacja niezwykłych efektów pracy animatorów. Zamysłem organizatorów festiwalu jest wyszukiwanie spektakli i filmów, które łączą te dwie dziedziny sztuki, bardzo często przenikających się nawzajem. 

Animacja według twórców AnimArtu to sztuka i rzemiosło, talent i cierpliwość, to dziedzina, której piękno w dużej mierze kształtowane jest poprzez wzorzec, tradycję i kontynuację tego cennego artystycznego fachu zgodnie z prawidłami relacji "mistrz-uczeń".

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt daje światowym twórcom możliwość zaprezentowania przed polską publicznością kunsztownej sztuki animacji. Są na niego zapraszani mistrzowie w swojej dziedzinie, dlatego dla krajowych twórców to niepowtarzalna okazja do przyjrzenia się technikom ich pracy w celu implementowania nowoczesnych i niespotykanych na gruncie polskim rozwiązań. Z drugiej strony prezentowane są dokonania młodszych wiekiem i doświadczeniem artystów, którzy mogą podpatrywać, poszerzać widzenie animacji i kształcić własną technikę. Zróżnicowanie grona zaproszonych artystów zarówno pod względem doświadczenia, specjalizacji czy kręgu kulturowego daje ogromny potencjał ukazania szerokiego spektrum gatunków i technik animacyjnych, tj. marionetkowa (oddana do użytku w grudniu 2014 roku główna sala widowiskowa Teatru Lalek Arlekin ma unikatowe w skali kraju możliwości animacyjne np. umożliwia granie lalkami podwieszonymi na prawie trzymetrowych niciach); teatr cieni; bunraku; lalki żyworękie; maska; lalki stolikowe; kukły; mupety; lalki trickowe a także animacja animantów nieoczywistych, takich jak przedmioty codziennego użytku.

Różnorodność artystów i stosowanych przez nich technik owocuje również wielością tematów, w tym twórczą interpretacją klasycznych dzieł polskich i światowych. Tradycja łączy się na AnimArcie z nowoczesnością, młodzi adepci zawodu mogą szukać inspiracji u mistrzów animacji, a ci drudzy korzystać ze świeżego spojrzenia na sztukę, prezentowanego przez studentów i absolwentów szkół artystycznych.
Głównym celem artystycznym festiwalu jest jednak nie tylko demonstracja mistrzowskich osiągnięć animacji, ale także poszukiwania takich dzieł, w których osobne dziedziny sztuki, takie jak film i teatr, przenikają się, czerpiąc z dokonań i rozwiązań technicznych drugiej dziedziny. Takie ustawienie festiwalowej selekcji, czyli konfrontowanie animacji teatralnej z filmową i poszukiwania wspólnych płaszczyzn tworzenia, czyni to wydarzenie interdyscyplinarnym i unikatowym, nie tylko w skali Polski, ale także świata.

W zakresie animacji filmowej dominującą techniką będzie tzw. animacja poklatkowa (ang. stop motion), gdyż jest ona najbliższa technikom teatralnym. Filmowany obraz powstaje w przestrzeni rzeczywistej, a animowane formy swój rodowód wywodzą z technik teatralnych.
Festiwal AnimArt jest w pewnym sensie kontynuacją i ewolucją organizowanych przez teatr dwóch potężnych festiwali: (od 1999 r.) Międzynarodowego Festiwalu Solistów Lalkarzy i (od 2006 r.) Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicznej „TrotuArt”. Oba były wysoko cenione zarówno przez publiczność, jak i władze czy media.

Poszczególne części festiwalu AnimArt 2017 chcemy rozwijać poprzez przypisane im motta:

Re//Master – cykl prezentacji widowisk w nurcie „Mistrzowie”
Re//Animacje – cykl prezentacji widowisk w nurcie konkursowym
Re//Akcje – cykl prezentacji widowisk plenerowych w przestrzeniach miejskich
Re//Aktywacje – panele dyskusyjne dotyczące problemów współczesnej animacji
Re//Wizje – wystawy towarzyszące AnimArtowi
Re//Publika – miasteczko festiwalowe AnimArtu na Rynku Manufaktury

***

NAGRODY Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Animacji AnimArt - cykl konkursowy Re//Animacje:
GRAND PRIX w wysokości 10.000 zł - dla najlepszego spektaklu 
Nagroda za najlepszą animację
Nagroda
za nowatorskie podejście do sztuki lalkarskiej
Nagroda dla najlepszego aktora-lalkarza
Nagroda za najlepszą scenografię
Nagroda za najlepszą oprawę muzyczną

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SPEKTAKLI DO CZĘŚCI KONKURSOWEJ FESTIWALU Re//Animacje:
FORMULARZ w zip/docx lub FORMULARZ w PDF
Warunkiem koniecznym dla zgłaszanych przedstawień jest wykorzystanie w nim technik animacji.
Zakwalifikowanym do konkursu zespołom organizator zapewnia noclegi oraz wyżywienie podczas całego festiwalu, a także honorarium w wysokości 3 tysięcy zł.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 31 maja 2017 r.
Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.  

Biuro Festiwalu mieści się w siedzibie Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi 
90-718 Łódź, al.1 Maja 2, tel./fax 42 633 08 94, email: sekretariat@teatrarlekin.pl 

ZAPRASZAMY NA FESTIWALOWY PROFIL NA FACEBOOKU https://www.facebook.com/FestiwalAnimart/

WKRÓTCE OTWARCIE STRONY WWW.ANIMART.PL

ZOBACZ: II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI ANIMACJI ANIMART 24-30.09.2016 - PREZENTACJA (*PDF) oraz PODSUMOWANIE (*PDF)

ZOBACZ: I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI ANIMACJI ANIMART 19-24.09.2015 (*PDF)