Dotacje

Prezydent Miasta Łodzi przyznał Teatrowi Lalek Arlekin na 2015r. dotację przedmiotową na działalność statutową. Dotacja ta stanowi 70% kosztów działalności.

W 2011 roku Teatr Lalek Arlekin został wpisany do wieloletniej prognozy finansowej miasta Łodzi na lata 2012 i 2013 z sumą 16 024 390 zł na rewitalizację i modernizację zabytkowej siedziby teatru. Inwestycja została przeprowadzona po uzyskaniu dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego.